Uncategorized

Diction oversetter dine tekster profesjonelt og raskt

Med en økende globalisering, og en verden som via teknologi bare blir mindre og mindre, får vi mennesker et større og større behov for å kunne kommunisere med hverandre, på tvers av landegrenser og språklige barrierer. Bare her i de nordiske land, er det viktig at hjemmesider blir tilpasset det språk som snakkes i landet som hjemmesiden skal opprettes i, og tekstene skal ikke bare kunne være forståelige, de skal være grammatisk korrekte, med riktig stave- og skriveform. Dette er en oppgave som ofte blir oversett av mange virksomheter, og kan være med til å påvirke at virksomheten mister potensielle kunder. Vi har nok alle opplevd det på et eller annet tidspunkt, at vi sitter med en hjemmeside foran oss, og leser igjennom de forskjellige tekster innen vi foretar oss et kjøp, eller en bestilling, men så finner vi flere små ergerlige feil, som gjør at virksomheten ikke virker så profesjonell, og på bakgrunn av dette søker vi videre etter andre virksomheter.

Oversettelsesbyrå som Diction er et oversettelsesbyrå som kan fungere som din språklige samarbeidspartner, uansett om du har bruk for en oversettelse, tolkning, korrekturlesning og tekstforfatting. Diction har sitt hovedkontor i København, og har fra deres kontor siden 2010 hjulpet kunder i hele det nordlige Europa med oversettelser. Diction har stor erfaring med de nordiske språk, og det kan betegnes som deres spesiale å oversette i de nordiske språk. Diction legger høy vekt på at oversettelse skal ha et korrekt språk, men også at tekstene skal være flytende språklig. Deres oversettere er blant bransjens dyktigste, og Diction anvender utelukkende morsmålsoversettere til å oversette deres tekster. Alle tekster som oversettes av Diction blir kvalitetssikret og sjekket grundig igjennom, dette gjøres for eksempel ved at en annen person enn oversetteren selv, står for å korrekturlese teksten igjennom, innen den blir godkjent og sendt tilbake til kunden.

You may also like