Uncategorized

Få en utdanning i styrearbeid

Ønsker du styreutdanning som legger til rette for skandinaviske omstendigheter? Vil du styrke din rolle innad i bedriften, men også legge til rette for en potensiell egen styrekarriere? Executive Board Programme er en internasjonal styreutdanning som gir deg verdiskapende ressurser i bransjen. Det er basert på moderne kunnskap og ikke minst realiserte erfaringer i det skandinaviske næringslivet.

Hva tilbyr en utdanning i styrearbeid?

Scandinavian Executive Institute tilbyr en helt unik styreutdanning. Programmet gir deg verktøy som ikke kun fremlegger kunnskap, men også sjansen til å finne inspirasjon på egenhånd. De ønsker å lære mennesker balansen mellom rollen som individuell leder og som medlem av et øvrig styre. Undervisningsformen tar i bruk nyanserte teorier og relevante caser fra det internasjonale næringslivet. Til tross for at styreutdannelsen er tilpasset skandinaviske forhold så er det viktig å holde fokuset på et globalt nivå. Det internasjonale markedet er vel så viktig som Norden, da det byr på mange potensielle nettverk. Utdannelse i styrearbeid er også viktig for å lære mer om forretning- og strategiutvikling. Den dype innsikten man får omkring de formelle og juridiske ansvarsområdene er hva som gjør utdannelsen eksepsjonell og unik.

Fordeler med å velge Executive Board Programme

Det flere gode grunner for å velge Executive Board Programme om man vil utvikle sine lederkunnskaper. Her får du 5 gode grunner hvorfor.

En fordypning i styrearbeidets kompleksitet

Utdannelsen tilbyr moderne redskaper som blir brukt i dagens næringsliv. Det gjør en godt rustet til å takle relevante prosjekter og caser i bransjen. Ikke minst baserer dette seg på at Executive Board Programme er tilpasset skandinavisk kultur.

Undervisningsformen er realisert

Man sitter ikke kun på skolebenken i løpet av denne utdannelsen. Effektiv beslutningstaking under tidspress er en ekstremt viktig nøkkelsetning. Dette er en av grunnene til at utdannelsen har et ekstraordinært godt rykte.

Innsikt i et profesjonelt nettverk

Scandinavian Executive Institute er en anerkjent skole som jobber tett med profesjonelle styremedlemmer. Dette er en viktig referanseramme hvor man kan møte potensielle kontakter og bygge et nettverk for sin egen fremtidige karriere. Dermed møter man ikke kun lærere, men også erfarne nøkkelpersoner i bransjen.

You may also like